Psikiyatrik hastalıklar bugün milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Hastalıkların yineleyici ve kronik olması nedeni ile  arzu edilen tedavi başarıları elde edilememektedir. Bu nedenle SoCAT lab hastalıkların ortaya çıkmadan tespit edilmesi ve önleme tedavisi geliştirmek için araştırmalar yürütmektedir. Bu hedef doğrultusunda yüksek risk gruplarında çalışmaları devam etmektedir. Alzheimer hastalığı, depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreni odaklanılan hastalıklardır. Benzer şekilde ödül sistemindeki bozukluklar ile ilgili madde ve diğer bağımlılıklar da özellikle aşermeye yönelik araştırmalar devam etmektedir.

 
 

Destekleyen Kurumlar

Bilimsel araştırmalarımız, Tübitak (1001, 1002), Türkiye Psikiyatri Derneği, Ege Üniversitesi BAP ve İhsan Doğramacı Vakfı başta olmak üzere pek çok kurum tarafından desteklenmektedir.

 
 

Devam Eden Projeler

 

Tamamlanan Projeler

 

SoCAT – ALZ

TUBITAK Destekli Alzheimer projesi kapsamında, Alzheimer Hastalığının (AH) mümkün olan en erken döneminde teşhisini koyabilmek için bilinmesi gereken normal, patolojik ve patolojiyi telafiye yönelik nöronal devreleri tanımlayarak işlevlerini ölçmek ve beraberindeki anatomik değişiklerini tespit etmek hedeflenmektedir. Yapay zeka ve beyin görüntüleme yöntemleri projenin temel unsurlarını oluşturmaktadır.

 

SoCAT DEP Duygu-Öğrenme

Major depresif bozukluk (MDB), toplumda en sık gördüğümüz ruhsal bozukluklardan biridir. Bolca karşımıza çıkan bu hastalık ile ilişkili mekanizmaların aydınlatılması oldukça önemlidir. Çalışmamızda major depresif bozukluğun temel belirtilerinden biri olan ‘anhedoni’ (keyif alamama/ alınan keyifte azalma) ödül-ceza sistemi baz alınarak incelenmiştir. Aynı zamanda bu sisteme emosyonların (duyguların) nasıl etki ettiği, bu süreçte beyindeki hangi bölgelerde nasıl aktivite değişikliği olduğu fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) yöntemi kullanılarak araştırılmıştır.

 

SoCAT Yaratıcılık-Network

Günümüzde yaratıcı düşünce her alanda her toplumun gittikçe daha çok artan bir ihtiyacıdır. Bu nedenle de yaratıcı düşüncenin altında yatan dinamik nöral mekanizmayı anlamak çok büyük önem teşkil etmektedir. Bu sürecin daha iyiy anlaşılması yaratıcı düşüncenin geliştirilmesine yönelik adımları artırabilecektir. Bu adımlar arasında insan eğitimi olduğu gibi yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesinde de kullanılabilecektir. Analoji kavramı üzerinden yaratıcı düşünce üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır (Holyoak ve Thagard 1995; Sternberg 1997; Mayer 1999; Costello and Keane 2000; Dahl and Moreau 2002; Schunn et al. 2006; Green et al. 2008). Semantik uzaklığı analoji kurmada bir parametre olarak kullanan ise sadece bir çalışma vardır (Green et al. 2009). Konuyla ilgili literatürde yaratıcılık süreçlerinin multimodal MRI çalışması da az sayıdadır ve bu çalışmaların hiçbirinde “Çizge Teorisi” veya herhangi bir özelliği değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada farklı MR modalitelerinde edecğimiz verileri kullanarak oluşturacağımız sanal ağ üzerinden “Analoji Tabanında Yaratıcılık” görevi sırasında aktive olan beyin bölgelerinin ve bağlantılarının oldukça detaylı analizleri yapılacaktır. Analoji verilmiş olan fMRG görevi ile sağlanacaktır.