Araştırma

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Psikiyatrik hastalıklar bugün milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Hastalıkların yineleyici ve kronik olması nedeni ile  arzu edilen tedavi başarıları elde edilememektedir. Bu nedenle SoCAT lab hastalıkların ortaya çıkmadan tespit edilmesi ve önleme tedavisi geliştirmek için araştırmalar yürütmektedir. Bu hedef doğrultusunda yüksek risk gruplarında çalışmaları devam etmektedir. Alzheimer hastalığı, depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreni odaklanılan hastalıklardır. Benzer şekilde ödül sistemindeki bozukluklar ile ilgili madde ve diğer bağımlılıklar da özellikle aşermeye yönelik araştırmalar devam etmektedir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100″ tablet_height=”90″ mobile_height=”80″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”100px” tablet_height=”20″ mobile_height=”10″][vc_column_text]

Destekleyen Kurumlar

Bilimsel araştırmalarımız, Tübitak (1001, 1002), Türkiye Psikiyatri Derneği, Ege Üniversitesi BAP ve İhsan Doğramacı Vakfı başta olmak üzere pek çok kurum tarafından desteklenmektedir.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”0″ tablet_height=”40″ mobile_height=”40″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][hubble_logo_grid columns=”2″ logos=”%5B%7B%22logo%22%3A%22586%22%2C%22url%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.ege.edu.tr%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22logo%22%3A%22589%22%2C%22url%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.tubitak.gov.tr%252Ftr%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22logo%22%3A%22587%22%2C%22url%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.psikiyatri.org.tr%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22logo%22%3A%22588%22%2C%22url%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fgoogle.com%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”120″ tablet_height=”100″ mobile_height=”90″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1495518107610{background-color: #f5f5f5 !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”100″ tablet_height=”80″ mobile_height=”70″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Projeler

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”0″ tablet_height=”40″ mobile_height=”40″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][hubble_list_timeline items=”%5B%7B%22title%22%3A%22SoCAT%20%E2%80%93%20ALZ%22%2C%22label%22%3A%222017%22%2C%22content%22%3A%22TUBITAK%20Destekli%20Alzheimer%20projesi%20kapsam%C4%B1nda%2C%20%20Alzheimer%20Hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20(AH)%20m%C3%BCmk%C3%BCn%20olan%20en%20erken%20d%C3%B6neminde%20te%C5%9Fhisini%20koyabilmek%20i%C3%A7in%20bilinmesi%20gereken%20normal%2C%20patolojik%20ve%20patolojiyi%20telafiye%20y%C3%B6nelik%20n%C3%B6ronal%20devreleri%20tan%C4%B1mlayarak%20i%C5%9Flevlerini%20%C3%B6l%C3%A7mek%20ve%20beraberindeki%20anatomik%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklerini%20tespit%20etmek%20hedeflenmektedir.%20Yapay%20zeka%20ve%20beyin%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleme%20y%C3%B6ntemleri%20projenin%20temel%20unsurlar%C4%B1n%C4%B1%20olu%C5%9Fturmaktad%C4%B1r.%22%2C%22url%22%3A%22%7C%7C%7C%22%2C%22icon_type%22%3A%22hubbleicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_hubbleicons%22%3A%22oli%20oli-magnifying-glass%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22SoCAT%20DEP%20Duygu-%C3%96%C4%9Frenme%22%2C%22content%22%3A%22Major%20depresif%20bozukluk%20(MDB)%2C%20toplumda%20en%20s%C4%B1k%20g%C3%B6rd%C3%BC%C4%9F%C3%BCm%C3%BCz%20ruhsal%20bozukluklardan%20biridir.%20Bolca%20kar%C5%9F%C4%B1m%C4%B1za%20%C3%A7%C4%B1kan%20bu%20hastal%C4%B1k%20ile%20ili%C5%9Fkili%20mekanizmalar%C4%B1n%20ayd%C4%B1nlat%C4%B1lmas%C4%B1%20olduk%C3%A7a%20%C3%B6nemlidir.%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmam%C4%B1zda%20major%20depresif%20bozuklu%C4%9Fun%20temel%20belirtilerinden%20biri%20olan%20%E2%80%98anhedoni%E2%80%99%20(keyif%20alamama%2F%20al%C4%B1nan%20keyifte%20azalma)%20%C3%B6d%C3%BCl-ceza%20sistemi%20baz%20al%C4%B1narak%20incelenmi%C5%9Ftir.%20Ayn%C4%B1%20zamanda%20bu%20sisteme%20emosyonlar%C4%B1n%20(duygular%C4%B1n)%20nas%C4%B1l%20etki%20etti%C4%9Fi%2C%20bu%20s%C3%BCre%C3%A7te%20beyindeki%20hangi%20b%C3%B6lgelerde%20nas%C4%B1l%20aktivite%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20oldu%C4%9Fu%20fonksiyonel%20manyetik%20rezonans%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleme%20(fMRG)%20y%C3%B6ntemi%20kullan%C4%B1larak%20ara%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%22%2C%22icon_type%22%3A%22hubbleicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_hubbleicons%22%3A%22oli%20oli-magnifying-glass%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22SoCAT%20Yarat%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k-Network%22%2C%22content%22%3A%22G%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCzde%20yarat%C4%B1c%C4%B1%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnce%20her%20alanda%20her%20toplumun%20gittik%C3%A7e%20daha%20%C3%A7ok%20artan%20bir%20ihtiyac%C4%B1d%C4%B1r.%20Bu%20nedenle%20de%20yarat%C4%B1c%C4%B1%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncenin%20alt%C4%B1nda%20yatan%20dinamik%20n%C3%B6ral%20mekanizmay%C4%B1%20anlamak%20%C3%A7ok%20b%C3%BCy%C3%BCk%20%C3%B6nem%20te%C5%9Fkil%20etmektedir.%20Bu%20s%C3%BCrecin%20daha%20iyiy%20anla%C5%9F%C4%B1lmas%C4%B1%20yarat%C4%B1c%C4%B1%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncenin%20geli%C5%9Ftirilmesine%20y%C3%B6nelik%20ad%C4%B1mlar%C4%B1%20art%C4%B1rabilecektir.%20Bu%20ad%C4%B1mlar%20aras%C4%B1nda%20insan%20e%C4%9Fitimi%20oldu%C4%9Fu%20gibi%20yapay%20zeka%20algoritmalar%C4%B1n%C4%B1n%20geli%C5%9Ftirilmesinde%20de%20kullan%C4%B1labilecektir.%20Analoji%20kavram%C4%B1%20%C3%BCzerinden%20yarat%C4%B1c%C4%B1%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnce%20%C3%BCzerinde%20pek%20%C3%A7ok%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%20(Holyoak%20ve%20Thagard%201995%3B%20Sternberg%201997%3B%20Mayer%201999%3B%20Costello%20and%20Keane%202000%3B%20Dahl%20and%20Moreau%202002%3B%20Schunn%20et%20al.%202006%3B%20Green%20et%20al.%202008).%20Semantik%20uzakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20analoji%20kurmada%20bir%20parametre%20olarak%20kullanan%20ise%20sadece%20bir%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20vard%C4%B1r%20(Green%20et%20al.%202009).%20Konuyla%20ilgili%20literat%C3%BCrde%20yarat%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k%20s%C3%BCre%C3%A7lerinin%20multimodal%20MRI%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%20da%20az%20say%C4%B1dad%C4%B1r%20ve%20bu%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1n%20hi%C3%A7birinde%20%E2%80%9C%C3%87izge%20Teorisi%E2%80%9D%20veya%20herhangi%20bir%20%C3%B6zelli%C4%9Fi%20de%C4%9Ferlendirilmemi%C5%9Ftir.%20Bu%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmada%20farkl%C4%B1%20MR%20modalitelerinde%20edec%C4%9Fimiz%20verileri%20kullanarak%20olu%C5%9Fturaca%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%20sanal%20a%C4%9F%20%C3%BCzerinden%20%E2%80%9CAnaloji%20Taban%C4%B1nda%20Yarat%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k%E2%80%9D%20g%C3%B6revi%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20aktive%20olan%20beyin%20b%C3%B6lgelerinin%20ve%20ba%C4%9Flant%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1n%20olduk%C3%A7a%20detayl%C4%B1%20analizleri%20yap%C4%B1lacakt%C4%B1r.%20Analoji%20verilmi%C5%9F%20olan%20fMRG%20g%C3%B6revi%20ile%20%20sa%C4%9Flanacakt%C4%B1r.%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22hubbleicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_hubbleicons%22%3A%22oli%20oli-magnifying-glass%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”100″ tablet_height=”80″ mobile_height=”70″][/vc_column][/vc_row]